หน้าแรก > ล่องเรือ เรือเช่า เรือนำเที่ยว เรือเหมาลำ ล่องเรือเจ้าพระยา > เรือล่องแม่ปิง ล่องรือเวียงกุมกาม ดินเนอร์ เชียงใหม่
 

 

เรือล่องแม่ปิง ล่องเรือแม่น้ำปิง เวียงกุมกาม เชียงใหม่

 


เรือล่องแม่น้ำปิง มีรายการนำเที่ยว3 รายการดังนี้
  •   ล่องเรือแม่น้ำปิง  
  •   ล่องเรือเวียงกุมกาม   
  •       ล่องเรือดินเนอร์     
  • แผนที่ท่าเรือ

 
 

รหัส CR 43

รายการที่ 1 ล่องเรือแม่น้ำปิง ( ไปกลับ และ เที่ยวเดียว)
เวลาทำการ  8.30 น. – 17.30 น.  ทุกวัน (ไป-กลับประมาณ 2 ชั่วโมง)

รายละเอียด
บริการเรือหางยาว (2-4 ที่นั่ง )
เรือเอี้ยมจุ้น(เรือไม้สักโบราณ)(10-24 ที่นั่ง)
หรือเรือทานอาหาร (48 ที่นั่ง ) ขึ้นอยู่กับจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการ ณ วันเดินทาง

ลงเรือที่ท่าเรือวัดชัยมงคล นำคณะท่านขึ้นไปทางเหนือประมาณ 8 ก.ม. (ประมาณ 45 นาที) เพื่อชมบรรยากาศ
ธรรมชาติ ความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของชาวบ้านริมน้ำปิง ซึ่งยังคงความเป็นธรรมชาติ ที่ยังคงเป็นมนต์เสน่ห์
ของเมืองเชียงใหม่ ตลอดสองฟากฝั่งของแม่น้ำปิง หรือ “แม่ระมิงค์” ในระหว่างทาง จะมีพนักงานบรรยาย
สถานที่สำคัญต่างๆ ตลอดเส้นทาง และจะหยุดเที่ยวชมปลายทางที่บ้านชาวนา
บ้านชาวนา นำคณะท่านเดินเที่ยวชมความเป็นธรรมชาติและบรรยากาศที่มีกลิ่นไอของความเป็นพื้นบ้านของไทยเรา
ชมพืชผักสมุนไพรที่ใช้ในครัวเรือน  สมุนไพรในการทำยาพื้นบ้าน ต่างๆ หลากหลายชนิด
ชมนาข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว ชมอุปกรณ์การทำประมงน้ำจืด อุปกรณ์ การทำนา สาธิตการโม่ข้าว  สีข้าว ฝัดข้าว
ชมและศึกษาประวัติแม่น้ำปิงตั้งแต่จุดเริ่มต้น ไหลไปจนถึงแม่น้ำเจ้าพระยาบนลำไม้ไผ่ 
พร้อมทั้งบริการผลไม้รวมและเครื่องดื่มสมุนไพรไทยไม่อั้นให้ฟรี 
นอกจากนี้คณะท่าน สามารถสั่งทานอาหารได้ที่บ้านชาวนา  ทางเรามีบริการ  ข้าวซอย ผัดไทย ขนมหวานไทยๆ
กาแฟโบราณ กาแฟสด และของฝากต่างๆ (ข้าวซอย-ผัดไทย ของว่าง ขนมไทย เครื่องดื่ม ของฝาก)

รายการนี้เป็นการ นั่งเรือไปกลับ หรือ เที่ยวเดียว โดยคณะท่านสามารถ ลงเรือที่วัดชัยมงคลและขึ้นเรือได้ที่บ้านชาวนา
หรือ ลงเรือที่ท่าเรือบ้านชาวนาและขึ้นเรือได้ที่วัดชัยมงคล

อัตราค่าบริการต่อท่าน (2 ท่านขึ้นไป)        

โปรแกรมท่องเที่ยว
อัตราสำหรับผู้ใหญ่ 2ท่าน

ผู้ใหญ่ 2-9 ท่าน/
ท่านละ

เด็กอายุ 5 – 9 ปี
ท่านละ

ล่องเรือแม่น้ำปิง ไปกลับ (2 ช.ม.)
500
250
ล่องเรือแม่น้ำปิง เที่ยวเดียว ( 1 ช.ม.)

480

240

ล่องเรือแม่น้ำปิง รวมข้าวซอยหรือผัดไทย ( 2 ช.ม.ครึ่ง )

550

225

ล่องเรือแม่น้ำปิง รวมอาหารไทยชุด ( 2 ช.ม.ครึ่ง )

700

350

 

จองเรือโทร 02 758 5154 -6

หมายเหตุ
อัตราข้างต้น เป็นอัตราสำหรับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน เท่านั้น
กรณีผู้เดินทางเป็น ผู้ใหญ่1 ท่าน ต้องชำระ เท่ากับ 2 ท่าน
หรือ กรณีผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็ก 1 ท่าน ต้องชำระเท่ากับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

อัตรานี้รวม     กิจกรรมตามโปรแกรม
กรณี หากท่านต้องการรถ รับ - ส่ง กรุณา สอบถาม


บริการเหมาลำ สำหรับ คณะที่ต้องการความเป็นส่วนตัวในการท่องเที่ยว
รหัส CR 43

รายการที่ 2 ล่องเรือ แม่น้ำปิง เที่ยว เวียงกุมกาม
เวลาทำการ   ทุกวัน วันละ 4 รอบ รอบ 09.00 น., รอบ 11.30 น., รอบ 14.00 น., รอบ 16.00 น.

รายละเอียด
บริการ เรือ ขนาด 20-25 ที่นั่งสะดวกสบาย ซึ่งจะนำคณะของท่าน ล่องไปทางใต้
ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านและธรรมชาติสองฟากฝั่งน้ำปิงจากท่าลงเรือจนถึง
ท่าเรือลุงปรีชา หน้าวัดเจดีย์เหลี่ยมประมาณ 20 นาที
จากนั้น นั่งรถม้า หรือ รถราง แล้วแต่คณะท่านต้องการ รถม้าอย่างต่ำ 2 ท่าน รถราง อย่างต่ำ 4 ท่าน ขึ้นไป
นั่งชมความเป็นธรรมชาติความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านและย้อนรอยประวัติศาสตร์ที่สำคัญในเมืองเก่าเวียงกุมกามแห่งนี้

แวะเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ ศูนย์ข้อมูลเวียงกุมกาม และชมโบราณสถานที่สำคัญซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ในเวียงกุมกาม
ทั้ง 6 แห่ง  โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 45 นาที – 1 ชั่วโมงและกลับมายังท่าเรือลุงปรีชาอีกครั้ง
ท่าเรือลุงปรีชา บริการผลไม้รวมและเครื่องดื่มสมุนไพรฟรี จากนั้นพาคณะของท่านนั่งเรือกลับโดย ใช้เวลาในการ
เดินทางทั้งหมดประมาณ 2 ชั่วโมง

ราคาล่องเรือ เวียงกุมกาม
ผู้ใหญ่ (เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป) ท่านละ 680 บาท
เด็กอายุ 5 – 9 ป   ท่านละ 340 บาท

 


บริการเหมาลำ สำหรับ คณะที่ต้องการความเป็นส่วนตัวในการท่องเที่ยว

 

 
  
 

 

 

  

รหัส CR 43

รายการที่ 3 ล่องเรือ แม่ปิง ดินเนอร์ รับประทานอาหารค่ำ

เวลาทำการ   
เปิดบริการทุกวัน เวลา 18.30 (ล่องเรือไป – กลับ ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)

หยุดให้บริการในช่วง วันสงกรานต์ และ ลอยกระทง

รายละเอียด
บริการทานอาหารเย็นบนเรือทุกค่ำคืน ชมบรรยากาศ
ทัศนียภาพแสงสียามค่ำคืนของเมืองเชียงใหม่ตลอดสองฝั่งแม่น้ำปิง ล่องเรือผ่านตัวเมืองเชียงใหม่
และสถานที่สำคัญต่างๆ ซึมซับความรู้สึก ความประทับใจกับบรรยากาศค่ำคืนของเมืองเชียงใหม่ที่เรียบโล่ง
ไร้มลพิษและคลื่นใหญ่ พร้อมทานอาหารไทยบนเรือ ประทับใจกับการบริการที่เป็นมิตร  อาหารที่สะอาดรสชาดอร่อย


ราคาล่องเรือแม่ปิง รับประทานอาหารค่ำ
ผู้ใหญ่ ท่านละ 550 บาท
เด็กอายุ 5 – 9 ป   ท่านละ 275 บาท

เด็กอายุ 10 ปี ขึ้นไปคิดอัตราผู้ใหญ่
** สามารถ จัดเดินทางเฉพาะคณะของท่านได้ ในราคาพิเศษ **

หมายเหตุ:
ท่านสามารถสั่งอาหารเพิ่มเติมได้ มีค่าบริการเพิ่มเติม

รายการอาหารชุดจะมี
ต้มยำกุ้ง ผัดผักรวม ผัดเปรี้ยวหวานปลา ปอเปี๊ยะทอด ข้าวเปล่า น้ำเปล่า
ผลไม้รวม (เครื่องดื่มชำระต่างหาก)


บริการเหมาลำ สำหรับ คณะที่ต้องการความเป็นส่วนตัวในการท่องเที่ยว

 

 
กิ๊ฟท์เวาเชอร์ เรือล่องแม่น้ำปิง


Gift Voucher กิ๊ฟท์ เวาเชอร์
เรือมโนห์รา เรือล่องแม่น้ำปิง

เพื่อมอบแด่คนสำคัญของท่าน
ไม่ว่าจะเป็นโอกาสไหน อาทิ ของขวัญแต่งงาน
เฉลิมฉลอง แสดงความยินดี
หรือ แม้แต่ของขวัญจับฉลาก
นี่คือคำตอบ ที่ผู้รับต้องประทับใจ
โทร 02 -758 5154 - 6

 

ข้อมูลจังหวัด เชียงใหม่เชียงใหม่
สำรองบริการออนไลน์
เกี่ยวกับการสำรองบริการ
ชื่อ & นามสกุล :
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ มือถือ:
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
ที่อู่:
รายละเอียดเกี่ยวกับการสำรองบริการ
สำรองบริการ:
วันที่ใช้บริการ:
ผู้เดินทาง:
ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ:
มังสวิรัติ ท่าน
มุสลิม    ท่าน
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเอียดหลังการสำรองบริการ
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ :
โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์
ท่านต้องการให้เราแจ้งเตื่อนการ
ชำระเงินค่าบริการ หรือไม่:
แจ้งเตือน

ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณาพิมพ์อักษร ภาษาอังกฤษตัวเล็ก และ ตัวเลข ที่อยู่ในรูปภาพ จากนั้นกดปุ่ม submit

 

 

 

 


Travel For Today
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 12/1068


0113547002990

Travel For Today (t42day) Ltd., Part.  
Tel. +(662) 758 5155 - 6 Fax +(662) 758 6296 E-mail info@travelfortoday.com

update 08/06/2018

EX 7